Stavros KALIMITRIDIS

Stavros KALIMITRIDIS

Thông tin cá nhân

Tuổi: 51
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: