Son Tran

Son Tran

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 7

Thông tin về tôi:

Nice to meet you! I am Son, 28 years old. My native language is Vietnamese. I can speak Japanese, English and a little Korean. I am learning Korean, Thai and Bahasa Indonesia, Malaysia. Hope we will exchange language if you would like to learn Japanese and Vietnamese, let me know . Tell: +84909834810 . My skype account: daibangden1986

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp
  • Tiếng Nhật | Trung cấp

Tôi đang học:

  • Tiếng Hàn Quốc | Trung cấp
  • Tiếng Thái | Trung cấp
  • Tiếng Indonesia | Sơ cấp