Somsak Chuesuan

Somsak Chuesuan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 41

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thái | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: