Solvita Ogrēna

Solvita Ogrēna

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Latvia | Bản ngữ

Tôi đang học: