Sofie Lindblom

Sofie Lindblom

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Pháp (Pháp) | Trung cấp
  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Sơ cấp