Soňa Cenknerová

Soňa Cenknerová

Thông tin cá nhân

Tuổi: 17
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Cao cấp
  • Tiếng Slovakia | Trung cấp

Tôi đang học: