Sirka Bjerke

Sirka Bjerke

Thông tin cá nhân

Tuổi: 60

Thông tin về tôi:

Prille 50-er, reislustig, single en zelfstandig.

I am learning Finnish and Portugues (from Portugal, NOT from brasil).

I can help you with English, Dutch and Norwegian;

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: