Shweta Ramdoo

Shweta Ramdoo

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 4

Thông tin về tôi:

Living on an island in the sun

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Estonia | Sơ cấp
  • Tiếng Hindi | Sơ cấp
  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Sơ cấp