Shimaa Said

Shimaa Said

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Bản ngữ

Tôi đang học: