shamsul kamal yang

shamsul kamal yang

Thông tin cá nhân

Tuổi: 49
Ngày sinh: Ngày 12 tháng 5

Thông tin về tôi:

Hai friends.... i really love to learn languages and for now i am a beginner in Arabic and french. So... i need guide from you all. Tq

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: