Seraj Azizi

Seraj Azizi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Cao cấp

Tôi đang học: