Selin Ünal

Selin Ünal

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 3

Thông tin về tôi:

Hey everyone :) I'm Selin and I come from Germany. I would be happy if someone could help me to improve my English. In exchange I would help you to learn German and even Turkish if you want. Send me a message. See ya :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: