Seda Özer

Seda Özer

Thông tin cá nhân

Tuổi: 37
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 2

Thông tin về tôi:

My goal is to become fluent in Spanish and Englısh

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Bản ngữ

Tôi đang học: