Seanal Yu

Seanal Yu

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 10

Thông tin về tôi:

Hi, I'm Seanal Newday Yu. I'm from Korea.

I'm going to Germany in July. so I'm looking to practice my German and English.

I want to learn!

If you want to learn Korean I can teach you.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học: