SAYURI FUJIWARA

SAYURI FUJIWARA

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 10

Thông tin về tôi:

Hello!

I am learning Brazilian Portugues and I would like friends who help me.

よろしくお願いします。

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: