Santa Skukauska

Santa Skukauska

Thông tin cá nhân

Tuổi: 43
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp