Sani Patel

Sani Patel

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Gujarat | Bản ngữ
  • Tiếng Hindi | Cao cấp
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: