Sandra Kalna

Sandra Kalna

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Latvia | Bản ngữ

Tôi đang học: