Samuel Kmeťo

Samuel Kmeťo

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ
  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: