Samir Khudari

Samir Khudari

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập | Bản ngữ
  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Cao cấp

Tôi đang học: