Samantha Winchester

Samantha Winchester

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 8

Thông tin về tôi:

Hello my name is Samantha and even tho my native language is Czech, I'm really really good at English so if you want to learn some English or even Czech then feel free to message me :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Hàn Quốc | Trung cấp