Saidy Nguyen

Saidy Nguyen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học:

  • Tiếng Indonesia | Sơ cấp
  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Sơ cấp