SAB'AH ASAID

SAB'AH ASAID

Thông tin cá nhân

Tuổi: 55
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ
  • Tiếng Indonesia | Trung cấp

Tôi đang học: