Süleyman Yildirim

Süleyman Yildirim

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 4

Thông tin về tôi:

i am learning English. I'm looking for language partner.

Prof. Wing Chun

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Hy Lạp (Síp) | Cao cấp

Tôi đang học: