Ryoya  Fudetani

Ryoya Fudetani

Thông tin cá nhân

Tuổi: 39
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Nhật | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: