Roya Amiara

Roya Amiara

Thông tin cá nhân

Tuổi: 17
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Bản ngữ
  • Tiếng Ba Tư | Cao cấp

Tôi đang học: