Rojin Tavassoli

Rojin Tavassoli

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 6

Thông tin về tôi:

I`m going to stay in Holland ,and ,I would like to learn dutch as soon as possible .I need some one to help me in this path.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: