Richard Fisher

Richard Fisher

Thông tin cá nhân

Tuổi: 77
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 12

Thông tin về tôi:

I teach English, singing and swimming.

I'm also a jazz singer.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Việt | Sơ cấp