Remi Nijkamp

Remi Nijkamp

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 10

Thông tin về tôi:

Trying to learn the Swedish language. Dutch from origin, would love to exchange by email/chat.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: