Rehman Narejo

Rehman Narejo

Thông tin cá nhân

Tuổi: 36
Ngày sinh: Ngày 17 tháng 11

Thông tin về tôi:

I am web developer...

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Urdu | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất) | Cao cấp
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp