Rasmus Weijola

Rasmus Weijola

Thông tin cá nhân

Tuổi: 64

Thông tin về tôi:

Interested in challenges. Could help somebody with finnish or swedish if asked.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: