Rainy Yumi

Rainy Yumi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ
  • Tiếng Nga | Cao cấp
  • Tiếng Ukraine | Trung cấp

Tôi đang học: