Róbert Anyalai

Róbert Anyalai

Thông tin cá nhân

Tuổi: 44
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ
  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Hungary | Cao cấp
  • Tiếng Nga | Trung cấp

Tôi đang học: