Quaya Ervin

Quaya Ervin

Thông tin cá nhân

Thông tin về tôi:

Hello, I am Quaya and I live in the US. I'm interested in learning Korean as well as Yoruba. Would like to find a language partner in either language. Feel free to send me a message.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
  • Tiếng Yoruba | Sơ cấp