Putri Kinanti

Putri Kinanti

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 25 tháng 1

Thông tin về tôi:

i treat people exactly how they treat me.,

you'll got what u ordered.

im simple and easy :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ
  • Tiếng Java | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: