Phương Minh

Phương Minh

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 3

Thông tin về tôi:

😀😀😀

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Hindi | Sơ cấp