Petra Al-Saadi

Petra Al-Saadi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Iraq) | Sơ cấp