Petr Šlechta

Petr Šlechta

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Séc | Bản ngữ

Tôi đang học: