Pavol Černý

Pavol Černý

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 8 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Séc | Cao cấp

Tôi đang học: