Patrycja Lech

Patrycja Lech

Thông tin cá nhân

Tuổi: 18
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp
  • Tiếng Nhật | Sơ cấp