Papp László

Papp László

Thông tin cá nhân

Tuổi: 15
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: