pantelis pappas

pantelis pappas

Thông tin cá nhân

Tuổi: 36
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: