Pankaj Rampal

Pankaj Rampal

Thông tin cá nhân

Tuổi: 31
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Punjabi (Ấn Độ) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Ấn Độ) | Cao cấp

Tôi đang học: