Palita Rangsanga

Palita Rangsanga

Thông tin cá nhân

Tuổi: 16
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thái | Bản ngữ

Tôi đang học: