Péter Horváth

Péter Horváth

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: