Oscar Javier Garay Ayala

Oscar Javier Garay Ayala

Thông tin cá nhân

Tuổi: 50
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 1

Thông tin về tôi:

Me gusta leer, aprender nuevas lenguas,apasionado a las tecnologias y a la gimnasia deportiva

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: