ORHAN KANOĞLU

ORHAN KANOĞLU

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ

Tôi đang học: