Omid Mohamadi

Omid Mohamadi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 9 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: