Oliver Crawford

Oliver Crawford

Thông tin cá nhân

Tuổi: 31
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 4

Thông tin về tôi:

University student who wants to learn bahasa Indonesia.

(Pelajar yang mau belajar bahasa Indonesia)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Indonesia | Trung cấp