Olive Nguyen

Olive Nguyen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: